1
ดูหนังตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5: ยุทธหัตถี

   เชิดชูเกียรติมหาวีรบุรุษผู้กอบกู้ความเป็นไทย ดูหนังตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 ยุทธหัตถี ภาพยนตร์ไทยเรื่องเยี่ยม เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ สร้างสรรค์ภาพยนตร์โดยท่านมุ้ย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ผู้พันเบิร์ด วันชนะ สวัสดี ได้รับเกียรติอันสูงส่งในการแสดงเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดั่งเช่นตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในภาคที่ผ่านมาครับ
ดูหนังชนโรงตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5: ยุทธหัตถี

   ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 ยุทธหัตถี เป็นหนังไทยอิงประวัติศาสตร์ที่นำเสนอเรื่องราวการต่อสู้ของชาวไทยในอภิมหาสงครามเพื่อความอยู่รอดของชาติ ไทยในยุคนั้นมีกำลังน้อยกว่า ก็จริง แต่ในวาระสุดท้ายของสงครามไทยก็มีชัยชนะเหนืออริราชศัตรูด้วยพระปรีชาสามารถในการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ดูหนังใหม่ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5: ยุทธหัตถี


   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวไทยทั้งประเทศ ดูหนังตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 ยุทธหัตถี ได้พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 29 พฤษภาคม 2014 ดูหนังใหม่ดูหนังชนโรงได้ที่เดียวในโรงภาพยนตร์ครับ
ดูหนังตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5: ยุทธหัตถี

รายชื่อนักแสดง - ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 ยุทธหัตถี

คมกริช อินทรสุวรรณ รับบทเป็น ออกพระศรีถมอรัตน์ นักแสดงสมทบชาย เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหัตถี
คมกริช อินทรสุวรรณ
รับบทเป็น ออกพระศรีถมอรัตน์ นักแสดงสมทบชายครับ
ครรชิต ขวัญประชา รับบทเป็น พระยาพะสิม นักแสดงสมทบชาย เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหัตถี
ครรชิต ขวัญประชา
รับบทเป็น พระยาพะสิม นักแสดงสมทบชายครับ
จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์ รับบทเป็น พระเจ้านันทบุเรง นักแสดงสมทบชาย เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหัตถี
จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์
รับบทเป็น พระเจ้านันทบุเรง นักแสดงสมทบชายครับ
ฉัตรชัย เปล่งพานิช รับบทเป็น สมเด็จพระมหาธรรมราชา นักแสดงสมทบชาย เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหัตถี
ฉัตรชัย เปล่งพานิช
รับบทเป็น สมเด็จพระมหาธรรมราชา นักแสดงสมทบชายครับ
ญาณิกา ทองประยูร รับบทเป็น หมอกใหม่ นักแสดงสมทบหญิง เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหัตถี
ญาณิกา ทองประยูร
รับบทเป็น หมอกใหม่ นักแสดงสมทบหญิงครับ
ดอม เหตระกูล รับบทเป็น เสือหาญฟ้า นักแสดงสมทบชาย เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหัตถี
ดอม เหตระกูล
รับบทเป็น เสือหาญฟ้า นักแสดงสมทบชายครับ
แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ รับบทเป็น มณีจันทร์ นักแสดงนำหญิง เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหัตถี
ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ
รับบทเป็น มณีจันทร์ นักแสดงนำหญิงครับ
ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ รับบทเป็น ขุนรามเดชะ นักแสดงสมทบชาย เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหัตถี
ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ
รับบทเป็น ขุนรามเดชะ นักแสดงสมทบชายครับ
นพชัย ชัยนาม รับบทเป็น ออกพระราชมนู นักแสดงสมทบชาย เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหัตถี
นพชัย ชัยนาม
รับบทเป็น ออกพระราชมนู นักแสดงสมทบชายครับ
นภัสกร มิตรเอม รับบทเป็น พระมหาอุปราชา นักแสดงสมทบชาย เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหัตถี
นภัสกร มิตรเอม
รับบทเป็น พระมหาอุปราชา นักแสดงสมทบชายครับ
ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง รับบทเป็น ออกพระชัยบุรี นักแสดงสมทบชาย เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหัตถี
ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง
รับบทเป็น ออกพระชัยบุรี นักแสดงสมทบชายครับ
รัชนี ศิระเลิศ รับบทเป็น เมงเกงสอ นักแสดงสมทบหญิง เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหัตถี
รัชนี ศิระเลิศ
รับบทเป็น เมงเกงสอ นักแสดงสมทบหญิงครับ
ผู้พันเบิร์ด วันชนะ สวัสดี รับบทเป็น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นักแสดงนำชาย เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหัตถี
วันชนะ สวัสดี
รับบทเป็น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นักแสดงนำชายครับ
วินธัย สุวารี รับบทเป็น สมเด็จพระเอกาทศรถ นักแสดงสมทบชาย เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหัตถี
วินธัย สุวารี
รับบทเป็น สมเด็จพระเอกาทศรถ นักแสดงสมทบชายครับ
ศิรพันธ์ วัฒนจินดา รับบทเป็น อังกาบ นักแสดงสมทบหญิง เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหัตถี
ศิรพันธ์ วัฒนจินดา
รับบทเป็น อังกาบ นักแสดงสมทบหญิงครับ
ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ รับบทเป็น ไอ้ขาม นักแสดงสมทบชาย เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหัตถี
ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ
รับบทเป็น ไอ้ขาม นักแสดงสมทบชายครับ
สรพงษ์ ชาตรี รับบทเป็น พระมหาเถรคันฉ่อง นักแสดงสมทบชาย เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหัตถี
สรพงษ์ ชาตรี
รับบทเป็น พระมหาเถรคันฉ่อง นักแสดงสมทบชายครับ
อคัมย์สิริ สุวรรณศุข รับบทเป็น รัตนาวดี นักแสดงสมทบหญิง เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหัตถี
อคัมย์สิริ สุวรรณศุข
รับบทเป็น รัตนาวดี นักแสดงสมทบหญิงครับ
อำภา ภูษิต รับบทเป็น ท้าววรจันทร์ นักแสดงสมทบหญิง เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหัตถี
อำภา ภูษิต
รับบทเป็น ท้าววรจันทร์ นักแสดงสมทบหญิงครับ
อินทิรา เจริญปุระ รับบทเป็น เลอขิ่น นักแสดงสมทบหญิง เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหัตถี
อินทิรา เจริญปุระ
รับบทเป็น เลอขิ่น นักแสดงสมทบหญิงครับ
เกรซ มหาดำรงค์กุล รับบทเป็น พระสุพรรณกัลยา นักแสดงสมทบหญิง เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหัตถี
เกรซ มหาดำรงค์กุล
รับบทเป็น พระสุพรรณกัลยา นักแสดงสมทบหญิงครับ
เศรษฐา ศิระฉายา รับบทเป็น พญาละแวก นักแสดงสมทบชาย เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 : ยุทธหัตถี
เศรษฐา ศิระฉายา
รับบทเป็น พญาละแวก นักแสดงสมทบชายครับ

แสดงความคิดเห็น

  1. วันที่ 29 ที่ผ่านมาหนูไม่พลาดไปดูหนัง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5: ยุทธหัตถี หนูเป็นกำลังใจให้คนไทยทำหนังไทยดีๆต่อไปค่ะ (h)

    ตอบลบ

 
Top